Nasze przedszkole bierze udział w projekcie ERASMUS+ „Tradition is a source of inspiation – from region to Europe” – „Tradycja jest źródłem inspiracji – od regionu do Europy”

Projekt wystartował 1 września 2020 i będzie trwał dwa lata. Udział w nim biorą trzy przedszkola. Oprócz naszego, są to placówki z Islandii oraz z Portugalii.

Islandzkie przedszkole Bjartahlid znajduje się w Rejkiaviku. Uczą się tam dzieci
w wieku 2-6 lat. Przedszkole pracuje w duchu Reggio Emilia, skupiają się na dzieciach jako niezależnych i kompetentnych osobach. Zajmują się dużo tematami związanymi z naukami ścisłymi i astrologią.

Przedszkole portugalskie mieści się w centrum Lizbony, jest częścią zespołu szkół, w którym uczą się dzieci i młodzież w wieku od 3 do 18 lat. Uczniowie są różnych narodowości. Aby rozwijać ich umiejętności komunikacyjne i sprzyjać integracji szkoła wdrożyła dwujęzyczną metodologię nauczania.

Główne cele naszego projektu to:
– podniesienie kompetencji językowych wszystkich uczestników projektu,
– podniesienie wiedzy na temat wykorzystania nowych technologii wśród dzieci oraz pracowników przedszkola,
– budzenie zainteresowania oraz poszerzanie wiedzy na temat tradycji i kultury narodowej naszych oraz innych państw,
– stworzenie realnego poczucia przynależności do Europy,
– zapobieganie wypaleniu zawodowemu wśród pracowników przez nabywanie nowych doświadczeń, uczenie się nowych rozwiązań, przez obserwacje, rozmowy
i warsztaty z pracownikami placówek partnerskich.

Projekt skierowany jest do dzieci, ich rodziców, wszystkich pracowników przedszkola, ale również do środowiska lokalnego. Dzieci aktywnie uczestniczą
w działaniach przez naukę prostych zwrotów w językach krajów partnerskich, naukę tańców narodowych, piosenek, zabaw, przygotowywanie potraw, aranżowanie kącików tematycznych w salach, uczestnictwo w spotkaniach online. Rodzice będą aktywnie włączeni w przygotowanie wizyt partnerskich, w promocję naszego regionu, we współtworzenie efektów końcowych naszego projektu – strona internetowa, słownik, płyta. Pracownicy przedszkola zdobędą nowe doświadczenia w nauczaniu w duchu Reggio Emilia oraz
w uczeniu w klasach wielokulturowych. Wszyscy podniosą swoje kompetencje językowe i umiejętności z zakresu nowych technologii.