W trosce o zdrowie wszystkich dzieci oraz personelu przedszkola przypominamy, że obowiązkiem rodziców/opiekunów jest przyprowadzanie do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowych. W ostatnim czasie infekcje mnożą się lawinowo. Prosimy nie narażać siebie oraz innych i przyprowadzać do przedszkola dzieci bez jakichkolwiek oznak chorobowych.