W przedszkolu w grupach najstarszych realizowany jest program „Czyste powietrze wokół nas”. Celem programu jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie, zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów, wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy, a także wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony ich dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy. Program ten składa się z pięciu zajęć dydaktycznych o tematyce antynikotynowej:
1. Wycieczka – „W poszukiwanie źródeł dymu”.
2. „Co i dlaczego dymi?”.
3. „Jak się czuję, kiedy dymi papieros?”
4. „Co się dzieje, kiedy ludzie palą papierosy?”
5. „Jak unikać dymu papierosowego?”