Imię i nazwisko nauczyciela
adres mailowy


Dzień tygodnia

Godzina

Mariola Auguścik
dyrektor@baranowo-przedszkole.pl


wtorek

11.30-12.30

Elżbieta Farbiszewska
efarbiszewska@baranowo-przedszkole.pl


czwartek

7.00-7.30, 11.30-12.00

Monika Korpik
mkorpik@baranowo-przedszkole.pl


środa, piątek

12.00-12.30

Dorota Korzec
dkorzec@baranowo-przedszkole.pl

środa

11.00-12.00

Marta Kuzman-Marchwicka
psycholog@baranowo-przedszkole.pl

czwartek

13.00-14.00

Weronika Łopusiewicz
wlopusiewicz@baranowo-przedszkole.pl

środa

12.30-13.30

Ilona Maj
imaj@baranowo-przedszkole.pl

poniedziałek

11.30-12.30

Anna Nowaczyk
anowaczyk@baranowo-przedszkole.pl

środa (co drugi tydzień)

14.00-15.00

Weronika Piaszyk
wpiaszyk@baranowo-przedszkole.pl

wtorek, czwartek

12.00-12.30

Natalia Rogala
nrogala@baranowo-przedszkole.pl

wtorek, czwartek

10.00-10.30

Weronika Strugała
wstrugala@baranowo-przedszkole.pl

poniedziałek
piątek

12.30-13.00
10.30-11.00

Renata Włodarczak
rwlodarczak@baranowo-przedszkole.pl

wtorek, piątek

10.30-11.00

Małgorzata Wojtowicz
mwojtowicz@baranowo-przedszkole.pl

wtorek
środa

11.30-12.00
7.00-7.30

Anna Zielińska
azielinska@baranowo-przedszkole.pl

poniedziałek
wtorek

11.30-12.00
10.30-11.00