Drodzy Rodzice!

Przypominamy, że przedszkole pracuje w reżimie sanitarnym. Zgodnie z „Procedurą organizacji opieki w Przedszkolu w Baranowie „Mali Odkrywcy” w czasie pandemii covid-19” jesteście Państwo zobowiązani m.in. do:

– dezynfekcji rąk oraz zasłaniania nosa i ust przyprowadzając i odbierając dziecko z przedszkola ,

– przestrzegania wyznaczonych godzin przyprowadzania i odbierania dzieci,

– odbierania telefonów z przedszkola w czasie pobytu dziecka w przedszkolu,

– przestrzegania zakazu przynoszenia oraz wynoszenia przez dziecko zabawek i innych przedmiotów.