W Przedszkolu “Mali Odkrywcy” w Baranowie nie będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca na rok 2020/2021