Realizowany w przedszkolu program autorski „Kodowanie – wstęp do sztuki programowania” jest programem rozwijającym umiejętności społeczne i poznawcze dziecka. Głównie rozwija kompetencje matematyczne oraz służy realizacji treści zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Celem programu jest kształtowanie umiejętności samodzielnego programowania, myślenia logicznego niezbędnego do rozwiązywania problemów i zadań, jak również rozwijanie uzdolnień i zainteresowań informatycznych wśród dzieci.
Europejski Tydzień Kodowania
W dniach 9-24 października 2021 odbędzie się kolejna edycja CodeWeek. Jest to społeczna inicjatywa w ramach, której europejskie państwa rywalizują w liczbie zorganizowanych wydarzeń związanych z programowaniem. Code Week to wydarzenie promujące naukę kodowania. Zagadnienie nauki programowania z roku na rok przybiera na sile ze względu na walory edukacyjne, takie jak rozwój umiejętności analitycznego i logicznego myślenia. Akcja co roku organizowana jest na terenie całej Europy i dedykowana wszystkim, którzy chcą rozpocząć lub kontynuować przygodę z programowaniem.