Przedszkole „ Mali Odkrywcy” w Baranowie zatrudni na okres  od 1 września 2021 r do 31.08.2022 r   w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela współorganizującego kształcenie.
Kwalifikacje: Pedagogika specjalna
CV można składać: drogą elektroniczną na adres : dyrektor@baranowo-przedszkole.pl, listownie lub dostarczyć do przedszkola osobiście.
Adres przedszkola:
Przedszkole  w Baranowie „ Mali Odkrywcy”
Baranowo, ul Klonowa 15 62-081 Przeźmierowo
Termin składania ofert:  do  15 maja 2021 r
Osoba do kontaktu:  Dyrektor Przedszkola – Mariola Auguścik, telefon 61 652 71 20, 516 175 599