22 czerwca obchodziliśmy pierwszy dzień lata. Tego dnia dzieci były ubrane na żółto. Każda grupa wykonała pracę plastyczną- słońce. Zapoznały się z oznakami lata oraz omówiły odpowiedni strój do tej pory roku.