Hands waving flags of the EuropeanUnion

W związku z 20-leciem wstąpienia Polski o Unii Europejskiej w dniach 22-30.04.2024 r. będziemy podczas zajęć dydaktycznych podejmować tematy związane z Unią oraz państwami, które do niej przynależą.