10 listopada z okazji Odzyskania Niepodległości każda grupa odśpiewał hymn w swojej sali. Tego dnia dzieci były ubrane na
biało-czerwono. Utrwaliliśmy symbole narodowe oraz postawę obowiązującą podczas śpiewania hymnu Polski.