Wtorek grupa: Jeże i Jagody

Środa grupa: Wiewiórki

Piątek grupa: Wróbelki

Dzieci uczęszczające na zajęcia z terapii logopedycznej muszą mieć zeszyt A4 w plastikowej teczce!