Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, przedszkole pozostaje zamknięte do 24 maja 2020 roku.
Do tego czasu podstawa programowa wychowania przedszkolnego będzie realizowana poprzez kształcenie zdalne.