W grudniu całe nasze przedszkole udało się na wycieczkę do Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Dzieci uczestniczyły w zimowym przedstawieniu, podczas którego mogły poczuć magię Świąt Bożego Narodzenia. Nasze przedszkolaki miały okazję samodzielnie ozdobić bombkę oraz zobaczyć żywą szopkę. Dużą atrakcją była zagroda ze zwierzętami a także zabytkowe pojazdy.