Rytmika
prowadzi pani Izabela Kołakowska
wtorek i czwartek

Język angielski
prowadzi pan Paweł Fiałkowski
wtorek i czwartek

Gimnastyka korekcyjna
prowadzi pani Dominika Brodowiak
piątek

Terapia logopedyczna
prowadzi pani Monika Korpik
wtorek, środa, piątek