Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa standardu pobytu zwierząt w schronisku, kształtowanie postawy przyjaciela zwierząt oraz wdrażanie dzieci i osób dorosłych do aktywnego udziału w zbiórce karmy.

 

Serdecznie dziękujemy dzieciom, rodzicom za zaangażowanie i aktywny udział w zbiórce karmy dla podopiecznych Przytuliska w Przyborówku.