– D K

W związku z tragicznym wydarzeniem, do którego doszło na poznańskim Łazarzu łączymy się w bólu z całą społecznością Przedszkola nr 48 w Poznaniu. Przekazujemy wyrazy współczucia rodzinie Maurycego oraz wszystkim, których dotknęła ta tragedia. Dyrekcja i pracownicy Przedszkola „Mali Odkrywcy”

Zobacz więcej „Nie ma słów, które mogłyby opisać ból po stracie dziecka” (W.Shakespeare)

 

W trosce o zdrowie wszystkich dzieci oraz personelu przedszkola przypominamy, że obowiązkiem rodziców/opiekunów jest przyprowadzanie do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowych. W ostatnim czasie infekcje mnożą się lawinowo. Prosimy nie narażać siebie oraz innych i przyprowadzać do przedszkola dzieci bez jakichkolwiek oznak chorobowych.

Zobacz więcej Apel do Rodziców

Zbieramy plastikowe nakrętki dla Antosi

Antonina to dziewczynka, która przeszła operację kraniostenozy. Na oddziale neurochirurgii mama Antosi zaobserwowała trudności z oddychaniem. Mimo wołania o pomoc lekarze bagatelizowali prośby mamy Antosi, przez co doszło do zatrzymania akcji serca. Antonina ma zmiany niedokrwienno - niedotleniowe mózgu. Potrzebuje wielu rehabilitacji, aby mogą wrócić do sprawności.

Nakrętki można zostawiać w wyznaczonym miejscu w przedsionku przedszkola. Serdecznie dziękujemy w imieniu rodziców Antosi.

Zobacz więcej Zakręcona akcja

Back to top
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.