– D K

Dzień dziecka – 1-5.06.2020
  1. Rozwijanie mowy
Prawa dzieci – uważne słuchanie opowiadania (mp3). Rozmowa dotycząca treści opowiadania ze szczególnym zwróceniem uwagi na zrównoważenie praw i obowiązków dzieci. Pytania do wysłuchanego opowiadania Olgi Masiuk
  1. Jaki problem miała Marysia?
  2. Dlaczego dzieci uważały, że nie mają żadnych praw?
  3. Co to znaczy „mieć do czegoś prawo”?
  4. Jakie prawa mają dzieci?
  5. Jakie prawa mają dorośli?
  2. Edukacja matematyczna Dzień dziecka – karta pracy. Znajdź drogę z pokazanym kodem. Rozwijanie logicznego myślenia, koordynacji wzrokowo-ruchowej. Znajdz drogę z podanym kodem 3. Edukacja muzyczna Majka Jeżowska „Wszystkie dzieci nasze są” – uważne słuchanie piosenki. Nauka refrenu piosenki ze słuchu. https://www.youtube.com/watch?v=gCoFVxMit4o 4. Edukacja plastyczna Karta pracy – pokoloruj Indianina według podanego kodu Pokoloruj Indianina wg kodu „Wesoły świat dzieci” – praca …

Zobacz więcej Jeżyki 1.06.-5.06.2020

1.Opowiadanie pt. "Nowa dziewczynka" i pytania do tekstu: Nowa dziewczynka 2.Wiersz pt. "Mam prawo do..." i omówienie Konwencji Praw Dziecka: Mam prawo do życia - wiersz konwencja_dla_dzieci 3.Praca plastyczna - drzewo genealogiczne. https://www.youtube.com/watch?v=0LcaNs688W8 4.Piosenka pt. "Prawa dziecka" Piosenka o prawach dziecka https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4 5. Matematyka - zadania z tekstem: zadania tekstowe 6.Wprowadzenie litery h, H: - Książka Piszę i liczę - strony 72 i 73. - Książka do czytania - strony 74 i 75. 7. Zabawy taneczne https://www.youtube.com/watch?v=4W8eraMNGCs

Zobacz więcej Wiewiórki 1.06.-5.06.2020

W ramach obchodów 30-lecia Samorządu Gminnego #GminaTarnowoPodgórne zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w internetowym konkursie wiedzy o Gmina Tarnowo Podgórne Data? 27 maja 2020 r. Kiedy? Test dostępny będzie w godzinach 8.00-20.00 Gdzie znajdę test?  https://tiny.pl/77b4m Jest jakiś regulamin? Zapoznaj się tutaj https://bit.ly/36kHYQQ Jakie nagrody otrzymają najlepsi uczestnicy? I miejsce: karta podarunkowa o wartości 300 zł II miejsce: karta podarunkowa o wartości 200 zł III miejsce: karta podarunkowa o wartości 100 zł Wyników konkursu nie poznasz od razu - opublikujemy je 27 maja o godz. 21:00. Decyduje liczba poprawnie udzielonych odpowiedzi, a w przypadku remisu łączny czas udzielenia odpowiedzi w teście.

Zobacz więcej Uwaga! Konkurs!

Back to top