Dyrektor przedszkola – Mariola Auguścik
Wicedyrektor przedszkola – Dorota Korzec

Grupa I Krasnoludki
Nauczycielka – Natalia Rogala
Pomoc nauczyciela – Gabriela Sitek
Pomoc nauczyciela – Elżbieta Kozłowska

Grupa II Jagódki
Nauczycielka – Elżbieta Farbiszewska
Nauczycielka – Małgorzata Wojtowicz
Pomoc nauczyciela – Katarzyna Nowak

Grupa III Jeżyki
Nauczycielka – Renata Włodarczak
Nauczycielka – Anna Zielińska
Pomoc nauczyciela – Krystyna Sadalska

Grupa IV Wróbelki
Nauczycielka – Ilona Maj
Nauczycielka – Weronika Strugała
Pomoc nauczyciela – Katarzyna Kłos

Grupa V Wiewiórki
Nauczycielka – Weronika Łopusiewicz
Nauczycielka – Weronika Piaszyk
Pomoc nauczyciela – Elżbieta Fitt

Logopeda – Monika Korpik
Pedagog specjalny – Anna Nowaczyk
Psycholog – Marta Kuzman-Marchwicka

Język angielski prowadzi Weronika Łopusiewicz
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadzi Renata Włodarczak
Rytmikę prowadzi Izabela Kołakowska
Gimnastykę korekcyjną prowadzi Izabela Kusza

Kuchnia
Maria Derak
Dorota Nawrot

Pracownicy administracji
Referent – Małgorzata Hołub
Intendentka – Violetta Krzewina

Konserwator – Maciej Lesiński