6:30 – 8:00


Schodzenie się dzieci.
Zabawy w kącikach zainteresowań.
Praca indywidualna z dziećmi.
Ćwiczenia gimnastyczne lub zabawy ruchowe.

8:00 – 8:15
Przygotowanie do śniadania – kształtowanie i utrwalanie nawyków higienicznych i nawyków prozdrowotnych.

8:15 – 8:45
I śniadanie – usprawnianie techniki samodzielnego jedzenia.

8:45 – 9:00
Zabiegi higieniczne.

9:00 – 11:00
Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne.
Zajęcia dodatkowe.
Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci.
Gry i zabawy na świeżym powietrzu: spacery, obserwacje przyrodnicze,zabawy w ogrodzie, zabawy ruchowe, gry terenowe.

11:00 – 11:15
Zabiegi higieniczne.

11:15 – 11:45
II śniadanie – kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.

11:45 – 12:30
Odpoczynek – słuchanie muzyki relaksacyjnej lub bajek czytanych przez nauczycielkę.
Dzieci młodsze – leżakowanie do godz. 13:30.

12:30 – 13:30
Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy organizowane (dzieci starsze).
Zajęcia dodatkowe.

13:30 – 13:45
Przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne.

13:45 – 14:30
Obiad – utrwalanie czynności samoobsługowych.

14:30 – 17:00
Zabawy swobodne w sali lub na świeżym powietrzu, zajęcia ruchowe.
Praca z dzieckiem zdolnym.
Zajęcia wyrównawcze.
Rozchodzenie się dzieci.