Przedszkole w Baranowie istnieje od 2006 roku. Na początku było placówką czterooddziałową, jednak po roku utworzono piąty oddział. W roku 2009 naszemu przedszkolu uroczyście nadano nazwę „Mali Odkrywcy” Obecnie w placówce uczy i bawi się 125 dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Z dziećmi pracują nauczyciele o doskonałym przygotowaniu pedagogicznym, z doświadczeniem i stale podnoszący swoje kwalifikacje.

Dziecko w naszym Przedszkolu ma doskonałe warunki do kształtowania zainteresowań i zdobywania nowych umiejętności. Przygotowujemy bogaty kalendarz imprez. Organizujemy systematycznie zajęcia otwarte dla rodziców, uroczystości przedszkolne z udziałem rodziców oraz dziadków dzieci, zabawy z okazji Dnia Dziecka, wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi. Poprzez współpracę z różnymi instytucjami kulturalnymi wprowadzamy najmłodszych w świat kultury i nauki. Jesteśmy otwarci na środowisko, w którym żyjemy i funkcjonujemy. Korzystamy z zaproszeń do udziału w konkursach i przeglądach organizowanych przez inne instytucje.