W imieniu funkcjonariuszy i pracowników Straży Gminnej w Tarnowie
Podgórnym oraz swoim własnym składamy całej społeczności
Przedszkola w Baranowie podziękowania za włączenie się w akcję
zbiórki dla schroniska.

Pozdrawiamy życząc wszystkim Państwu wszystkiego najlepszego na
nadchodzące Święta Bożego Narodzenia.