W marcu 2023 przy współpracy z Fundacją Jacek z Szafy zorganizowaliśmy zbiórkę potrzebnych rzeczy dla uchodźców z Ukrainy. Bardzo dziękujemy za włączenie się w zbiórkę i okazane serce. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu zgromadziliśmy wszystkie potrzebne rzeczy. Zebrane dary zostały zawiezione do magazynu Fundacji Jacek z Szafy, skąd od razu mogły zostać przekazane potrzebującym.