Nasze przedszkole od dawna działa zgodnie z założeniami Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom. Działania, które dotychczas podjęliśmy to między innymi:

  • codzienne czytanie dzieciom,
  • zapraszanie na wspólne czytanie rodziców, dziadków, młodzież,
  • zorganizowanie kącika „Uwolnij książkę”’
  • współpraca z biblioteką publiczną,
  • konkursy literacko-plastyczne i recytatorski,
  • zorganizowanie wypożyczalni w grupach.