Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym 

PLAKAT PROMUJĄCY ZDROWY STYL ŻYCIA.

 

Cele konkursu

 1. Stymulowanie rozwoju dzieci poprzez kształtowanie ich zainteresowań z zakresu zdrowego stylu życia.
 2. Rozwijanie kreatywności, wrażliwości estetycznej i aktywności twórczej poprzez zastosowanie różnych technik plastycznych.
 3. Rozwijanie i kształtowanie dziecięcej wyobraźni i aktywności w zakresie zdrowego stylu życia.

 

Regulamin konkursu.

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-6 lat ze wszystkich grup.
 2. Temat pracy : „Plakat promujący zdrowy styl życia”. Praca plastyczna powinna nawiązywać do zdrowego stylu życiu tj. zdrowe odżywianie, aktywność fizyczna, unikanie czynników szkodliwych, umiejętność odpoczynku itp.
 3. Format pracy : a4 lub a3.
 4. Technika plastyczna: płaska z użyciem różnych technik plastycznych.
 5. Każda praca powinna zawierać opis: imię i nazwisko, wiek dziecka, nazwę grupy.
 6. Praca może być wykonana wspólnie z rodzicem.
 7. Kryteria oceny: pomysłowość w ujęciu tematu, walory artystyczne, wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych.
 8. Prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych: 3 – 4 latki, 5 – 6 latki
 9. Prace należy dostarczyć do 02. 2024r. do koordynatorów konkursu: Weronika Łopusiewicz, Anna Zielińska.
 10. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody rodzica lub opiekuna prawnego na umieszczenie imienia i nazwiska dziecka na stronie internetowej przedszkola.