REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO


,,W zdrowym ciele zdrowy duch”

 

Nazwa konkursu: „W zdrowym ciele zdrowy duch”.

 

Organizatorem konkursu jest Przedszkole „Mali Odkrywcy”
w Baranowie.

Koordynatorem konkursu jest Renata Włodarczak  (Grupa III  „Jeżyki”).

Cele konkursu:

 • kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego
  i rozwijanie zdolności recytatorskich,
 • popularyzowanie poezji dziecięcej,
 • dostarczanie przedszkolakom doznań estetycznych
  i emocjonalnych wypływających z piękna utworów literackich,
 • wzmacnianie więzi uczuciowej między członkami rodziny,
 • prezentacja umiejętności dzieci,
 • uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

Zasady uczestnictwa:

 • w konkursie mogą uczestniczyć dzieci w wieku 3-6 lat,
 • każda grupa przedszkolna może zgłosić dowolną liczbę przedszkolaków, które do udziału w konkursie są przygotowywane w domu przez rodziców,
 • zgłoszenia udziału dziecka w konkursie dokonuje rodzic nauczycielowi koordynującemu konkurs (wypełniając jednocześnie kartę uczestnictwa w konkursie recytatorskim)
  w terminie najpóźniej do 18 kwietnia
 • dzieci recytują wiersze nawiązujące do tematyki związanej
  ze zdrowym trybem życia, sportem, ruchem
 • konkurs odbędzie się 24 kwietnia, uczestnicy zaprezentują swoje zdolności recytatorskie i sceniczne przed jury.

 

Kryteria oceny
Komisja, dokonuje oceny wg następujących kryteriów:

 • dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
 • interpretacja tekstu i płynne recytowanie,
 • kultura słowa,
 • ogólny wyraz artystyczny ( uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój )

 

Komisja oceniać będzie recytację w czterech grupach wiekowych: 3-latki, 4-latki, 5-latki, 6-latki.

Decyzja komisji jest niepodważalna.

 

Nagrody:

 • przewidziane są 3 nagrody główne (I,II,III miejsce) w każdej grupie wiekowej oraz wyróżnienia
 • wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie
 • ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 24 kwietnia
 • wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej przedszkola.