Sprawozdanie z działań podjętych w celu wdrażania pracy według koncepcji planu daltońskiego w Przedszkolu „Mali Odkrywcy” w Baranowie.
 • W dniu 27.08.2014 Rada Pedagogiczna podjęła Uchwałę nr 1/2014 w sprawie uzyskania przez przedszkole certyfikatu placówki daltońskiej.Pani dyrektor Mariola Auguścik przesłała zgłoszenie do Polskiego Stowarzyszenia Dalton.
 • Pismem z dnia 10.09.2014 otrzymaliśmy potwierdzenie rozpoczęcia 2-letniego procesu certyfikacji.
 • W dniu 25.10.2014 otrzymaliśmy zaświadczenie o objęciu naszego przedszkola opieką merytoryczną Polskiego Stowarzyszenia Dalton.

Osoby odpowiedzialne

Osoby odpowiedzialne za proces wdrażania pracy według koncepcji planu daltońskiego:
 • dyrektor Mariola Auguścik,
 • koordynator Renata Włodarczak
 • z-ca koordynatora Dorota Korzec.

Działania podjęte na początku:

 • zakup książek R. Röhner, H. Wenke „Pedagogika planu daltońskiego”, przez ich lekturę zapoznanie Rady Pedagogicznej z ideą planu daltońskiego,
 • wizyta w Przedszkolu nr 148 w Poznaniu w dniu 13.10.2014– zapoznanie ze sposobem prowadzenia zajęć, obserwacja aranżacji i wizualizacji w salach,
 • przedstawienie i omówienie prezentacji multimedialnej dla Rady Pedagogicznej w dniu 10.11.2014 na temat koncepcji planu daltońskiego oraz ustalenie kroków wdrażania go w przedszkolu.

Szkolenia i konferencje:

 • 19.11.2014 Poznań – Konferencja Międzynarodowa „Koncepcja planu daltońskiego w edukacji elementarnej – wiedza i praktyka”,
 • 22.11.2014 Warszawa – szkolenie dla dyrektorów i koordynatorów,
 • 28.11.2014  Baranowo – seminarium dla Rady Pedagogicznej Pedagogika daltońska w przedszkolu”, moduł I
 • 15.05.2015 Baranowo – seminarium dla Rady Pedagogicznej „Pedagogika daltońska w przedszkolu”, moduł II
 • 20.11.2015 Łódź – Dalton Seminarium
 • 4.02.2016 Poznań – seminarium dla Rady Pedagogicznej „Pedagogika daltońska w przedszkolu”, moduł III
 • 29.09 – 4.10.2016 Holandia – „Pedagogika planu daltońskiego”
 • 26.10.2016 Baranowo – WDN – prezentacja multimedialna po wizycie dwóch nauczycielek w placówkach daltońskich w Holandii,
 • 21.11.-22.11.2016 Poznań – Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rola i miejsce edukacji daltońskiej w transformacji systemu edukacji w Polsce”

Informacje dla rodziców:

 • 27.11.2014 podczas zebrania dla wszystkich rodziców została przedstawiona prezentacja multimedialna przybliżająca koncepcję planu daltońskiego
 • zamieszczono informacje na temat koncepcji planu daltońskiego oraz realizowania go w przedszkolu „Mali Odkrywcy” na stronie internetowej przedszkola oraz w hallu przedszkola
 • podczas zebrań z rodzicami w grupach są przedstawiane na bieżąco informacje związane z realizacją planu daltońskiego w przedszkolu
 • 17.05.2017 podczas zebrania dla wszystkich rodziców została przedstawiona prezentacja multimedialna pokazująca dotychczasową pracę według planu daltońskiego w przedszkolu „Mali Odkrywcy”

Praca według koncepcji planu daltońskiego w przedszkolu:

 • przygotowywanie wizualizacji w salach dydaktycznych według indywidualnych pomysłów nauczycielek , dostosowanych do poszczególnych grup wiekowych,
 • zakup pomocy dydaktycznych,
 • samodzielne wykonywanie pomocy dydaktycznych
 • poszukiwanie inspiracji w fachowej literaturze,
 • przygotowanie kącików zainteresowań w przestrzeni wspólnej przedszkola,
 • dostosowywanie pracy zgodnie z koncepcją planu daltońskiego do indywidualnych potrzeb dzieci,
 • przedstawienie dzieciom zasad koncepcji planu daltońskiego i praca zgodnie z nimi,
 • wdrażanie dzieci do samodzielności, odpowiedzialności i współpracy,
 • zgłoszenie innowacji pedagogicznej do Kuratorium Oświaty.

Audyt certyfikujący

W dniu 22.06.2017 odbył się w przedszkolu audyt pod kierownictwem pani Katarzyny Dryjas – prezesa Polskiego Stowarzyszenia Dalton oceniający trzyletni proces certyfikacji. Wynik był pozytywny, a ocena bardzo dobra. Audyt zakończył się przyznaniem Certyfikatu Placówki Daltońskiej i wstąpieniem w szeregi Polskiego Stowarzyszenia Dalton.