W koncepcji planu daltońskiego bardzo istotne jest wizualizowanie czynności oraz zadań, które dzieci mają do wykonania.

Wizualizacja i symbolika dni tygodnia, które mają w naszym przedszkolu przypisany symbol kwiatka i określone kolory:

 • Poniedziałek – czerwony
 • Wtorek – niebieski
 • Środa – pomarańczowy
 • Czwartek – zielony
 • Piątek – żółty
 • Sobota , Niedziela – różowy i fioletowy

Rano przed zajęciami n-l przypomina, jaki jest dzień, a wyznaczone dziecko przesuwa wskaźnik na dany dzień.

Dobrym rozwiązaniem przy tej czynności jest zwizualizowanie i uzupełnienie kalendarza pogody oraz zaznaczenie daty.

Wizualizacja obecności w przedszkolu

Tablicę obecności n-l tworzy wg własnego pomysłu. W młodszych grupach dzieci zaznaczają swoją obecność odszukując swoje zdjęcie na tablicy. W grupach starszych odszukując zdjęcie lub tabliczkę z imieniem i nazwiskiem.

Wizualizacja kalendarza urodzin

N-l wykonuje samodzielnie. Polega na umieszczeniu zdjęć lub kartek z imieniem i nazwiskiem dziecka na symbolu graficznym oznaczającym miesiąc, w którym dziecko się urodziło z podziałem na pory roku.

Wizualizacja pór roku z podziałem na miesiące

N-l umieszcza w sali ilustracje pór roku z nazwami należących do nich miesięcy, należy również wybrać kolory dla poszczególnych pór roku.

Wizualizacja roku szkolnego

Umieszczenie charakterystycznych obrazków oznaczających poszczególne miesiące z zachowaniem kolorów pór roku

Wizualizacja tablicy zadań

N-l wykonuje samodzielnie wg wzoru lub korzysta z gotowej pomocy. Przed rozpoczęciem korzystania z tablicy, należy objaśnić dzieciom sposób jej stosowania. Zadania zawsze wyznaczamy w poranku. Na początku może to być jedno tygodniowo np. w grupach młodszych. W miarę postępów w grupach starszych 3,4,5 tygodniowo. Na wykonanie zadań dziecko ma cały tydzień do momentu pójścia do domu.

Po wykonaniu dziecko pokazuje zadanie n-l i zaznacza na tablicy ukończenie przez umieszczenie magnesu w kolorze odpowiednim do dnia, w którym zadanie zostało wykonane.

Wizualizacja czasu

Zegar daltoński spełnia swoją rolę przy wyznaczaniu czasu na wykonanie wszelkiego rodzaju czynności codziennych: wykonywania zadań, spożywania posiłków, sprzątania, czasu zabawy czasu relaksacji itp.

Wizualizacja dyżurów

N-l wykonuje samodzielnie wykorzystując symbole graficzne czynności, przy których umieszcza zdjęcia dzieci-dyżurnych

 • Prawa ręka – dziecko asystent n-la
 • Dyżury – nakrywanie do stołu, sprzątanie w łazience, utrzymanie porządku w kącikach zainteresowań, zmiana daty i kalendarza pogody itp.

Wizualizacja pracy w parach

N-l wykonuje samodzielnie. Na tablicy n-l umieszcza zdjęcia dzieci w parach, w których będą współpracowały w danym tygodniu, zasada – każdy z każdym. Pary zmieniamy, co tydzień.

Wizualizacja sygnalizatora kolorów

Gotowa pomoc lub do samodzielnego wykonania. Sygnalizator ma trzy kolory, które oznaczają:

 • Czerwony – pracujesz samodzielnie
 • Żółty – możesz poprosić o pomoc kolegę
 • Zielony – poproś o pomoc n-l

Opracowała: Renata Włodarczak