Podstawowym celem tego programu jest promocja zdrowego stylu życia, w tym zapobieganie rozwojowi nadwagi i otyłości oraz innym chorobom przewlekłym przez edukację w zakresie prozdrowotnej zmiany zwiększenia poziomu aktywności fizycznej.

Głównym realizatorem programu jest Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie.
W ramach projektu w naszym przedszkolu między innymi organizujemy zajęcia motywujące przedszkolaki do samodzielnych prozdrowotnych wyborów, przygotowujemy prace plastyczne promujące zdrowe żywienie, wspólnie przygotowujemy potrawy.