24 kwietnia obchodziliśmy „Dzień Książki”. Tergo dnia dzieci mogły przynieść do przedszkola swoją ulubioną literaturę. Poznały i utrwaliły zasady prawidłowego obchodzenia się z książką oraz tworzyły własne książki.