Przedszkole bierze udział w projekcie Ministerstwa Zdrowia „Zdrowe dzieci”, który promuje zdrowe nawyki żywieniowe i aktywność fizyczną. Skierowany jest do dzieci do 6 r.ż. w przedszkolach i żłobkach, do ich rodziców, opiekunów, członków rodzin, a także do kadr w placówkach.

Realizując ten projekt chcemy zaproponować konkretne zmiany w sposobie żywienia i podejmowaniu ruchu w codziennym życiu. Upatrujemy w nich szansę na zmianę – zdrowe przyszłe pokolenia!

Cele projektu to:

    • wzrost znajomości zasad zdrowego żywienia i znaczenia aktywności fizycznej wśród dzieci,
    • większa świadomość roli wody dla zdrowia, a w efekcie częstsze picie wody w ciągu dnia i podczas posiłków,
    • podniesienie atrakcyjności warzyw i owoców oraz wzrost ich spożycia,
    • większa codzienna aktywność fizyczna.

Dzieci w przedszkolu wezmą udział w warsztatach prowadzonych przez nauczycieli w oparciu o specjalnie opracowane przez ekspertów materiały szkoleniowe.