• SensoLyke
  Nasze przedszkole zostało wyposażone w pomoce sensoryczne SensoLyke, a nauczycielki uczestniczące  w warsztatach zdobyły wiedzę na temat tej metody. Metoda SensoLyke łączy trzy obszary (integrację sensoryczną, zdrowie psychiczne, uzależnienia behawioralne) i daje narzędzia do wieloobszarowego rozwoju ciała i umysłu. Dzięki pracy metodą […]
 • Kubusiowi przyjaciele natury
  Nasze przedszkole kolejny raz zostało przyjacielem Kubusia J Razem z Kubusiem poznamy najważniejsze zagadnienia związane z dbaniem o otaczającą nas naturę.  Dowiemy się jak możemy pomóc Ziemi zostać piękną i zieloną. Nauczymy się jak prawidłowo segregować śmieci i edukować w tym temacie […]
 • Mamo, Tato, wolę wodę!
  W tym roku szkolnym nasze przedszkole bierze udział w programie „Mamo, tato, wolę wodę!”Jest to jeden z najbardziej cenionych programów edukacyjnych w Polsce zainicjowany w 2009 roku przez Żywiec Zdrój w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych.Jego nadrzędnym celem jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a […]
 • Czyste powietrze wokół nas
  W przedszkolu w grupach najstarszych realizowany jest program „Czyste powietrze wokół nas”. Celem programu jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie, zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów, wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą […]
 • Kodowanie – wstęp do sztuki programowania
  Realizowany w przedszkolu program autorski „Kodowanie – wstęp do sztuki programowania” jest programem rozwijającym umiejętności społeczne i poznawcze dziecka. Głównie rozwija kompetencje matematyczne oraz służy realizacji treści zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Celem programu jest kształtowanie umiejętności samodzielnego programowania, myślenia logicznego […]
 • Mamo, Tato – co Wy na to?
  Nasze Przedszkole bierze udział programie „Mamo, Tato – co Wy na to ?”. Program skierowany jest do dzieci 5-cio i 6-cio letnich, ich rodziców i wychowawców.Cele programu: Podniesienie poziomu wiedzy rodziców i opiekunów na temat wybranych elementów rozwoju emocjonalnego, psychicznego i społecznego […]
 • Cała Polska Czyta Dzieciom
  Nasze przedszkole od dawna działa zgodnie z założeniami Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom. Działania, które dotychczas podjęliśmy to między innymi: codzienne czytanie dzieciom, zapraszanie na wspólne czytanie rodziców, dziadków, młodzież, zorganizowanie kącika „Uwolnij książkę”’ współpraca z biblioteką publiczną, konkursy literacko-plastyczne i recytatorski, […]