– m

Paczka na Gwiazdkę organizowana jest dla dzieci z oddziałów onkologicznych.
W ramach akcji spełniamy gwiazdkowe marzenia dzieci, organizujemy bezpłatne warsztaty, prowadzimy zbiórkę pieniężną na kontynuację warsztatów oraz wydanie książki terapeutyczno-edukacyjnej.

Zobacz więcej Paczka na Gwiazdkę

Odkryj nauczanie STEAM na nowo i rozbudź entuzjazm uczniów za pomocą systemu nauczania LEGO® — intuicyjnego, otwartego i niezwykle elastycznego rozwiązania, które umożliwia praktyczną naukę. Zapewnij dzieciom nieograniczone możliwości praktycznej nauki przedmiotów STEAM przez zabawę, która pomoże im rozwinąć przydatne umiejętności oraz nabrać pewności siebie.

Zobacz więcej system nauczania LEGO®

Nasze przedszkole zostało wyposażone w pomoce sensoryczne SensoLyke, a nauczycielki uczestniczące  w warsztatach zdobyły wiedzę na temat tej metody.

Metoda SensoLyke łączy trzy obszary (integrację sensoryczną, zdrowie psychiczne, uzależnienia behawioralne) i daje narzędzia do wieloobszarowego rozwoju ciała i umysłu. Dzięki pracy metodą SensoLyke neutralizuje się skutki przestymulowania wynikające z dostępu do urządzeń elektronicznych i natłoku bodźców, rozładowuje się w zdrowy sposób napięcie, stres, agresję i frustrację u dzieci, prowadzi się profilaktykę uzależnień behawioralnych. Dzieci dzięki tej metodzie uczą się pracy z emocjami. Metoda SensoLyke daje dzieciom wsparcie w zrównoważonym rozwoju – psychicznym, fizycznym i emocjonalnym.

Co roku, na przełomie listopada i grudnia, w przedszkolu odbywa się wielka zbiórka monet, pt.: Góra Grosza. Celem na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych.

Zobacz więcej Góra Grosza

Nasze przedszkole od dawna działa zgodnie z założeniami Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom. Działania, które dotychczas podjęliśmy to między innymi:

  • codzienne czytanie dzieciom,
  • zapraszanie na wspólne czytanie rodziców, dziadków, młodzież,
  • zorganizowanie kącika „Uwolnij książkę”’
  • współpraca z biblioteką publiczną,
  • konkursy literacko-plastyczne i recytatorski,
  • zorganizowanie wypożyczalni w grupach.

Zobacz więcej Cała Polska Czyta Dzieciom

Dzieci z grupy Wróbelków miały okazję spotkać się online z dziećmi z przedszkoli z Islandii i z Portugalii – naszymi partnerami projektu Erasmus+. Każdy miał okazję powiedzieć kilka słów po angielsku. Dzieci się przedstawiały, mówiły o swoich ulubionych potrawach, ulubionych zabawach, sposobach na spędzanie wolnego czasu. Wszyscy świetnie sobie radzili.

Back to top
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.